Yönetim Kadrosu

Dekan
Prof. Dr. Hüseyin DEMİR

 

                                                                                

   Dekan Yardımcısı                                 Dekan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Hakan AVCI                 Doç. Dr. İlhan ÇELİK

 

Fakülte Sekteri 
Asuman KANBER

24 Mayıs 2019