AYGÜN Cerrahi Aletler A.Ş. Gezisi

AYGÜN Cerrahi Aletler A.Ş. Gezisi

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AYDIN, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin DEMİR, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahattin KANBER, Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ŞENYER ‘in katılımıyla Aygün cerrahi aletler A.Ş. ziyareti gerçekleştirildi.

İşletmenin yönetim kurulu başkanı Mehmet AYGÜN’le yapılan görüşmede AYGÜN Fabrikanın medikal cihaz üretim sektöründeki yerini, ihracat ürünlerini, yurt dışı rakipleri karşısındaki durumları hakkında bilgiler verdikten sonra toplu olarak bina içerisinde gezi yapıldı.

Ziyaret esnasında ayrıca Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hakkında bilgi verildi.  Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün öneminden ve sektöre sunacağı katkılardan da bahsedildi.

Ziyaret ortak yapılabilecek projelerin görüşülerek ve de isteğe bağlı uygulanacak Mesleki Deneyim Programı konuşularak sonlandırıldı.

16 Aralık 2019