Makine Mühendisliği Doktora Programı

Makine Mühendisliği Bölümü Doktora Programı, uzmanlık ihtiyacının fazla olduğu alanlarda ileri bilgi ve beceri düzeyine sahip, özgün düşünebilen, kendi kendine yetebilme ve karşılaştığı teknik problemlere çözüm üretebilme kabiliyeti yüksek, uzman araştırmacı mühendisler yetiştirerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ürünler üretebilme becerilerinin kazanmasında gereksinim duyulan araştırmacı ihtiyacını karşılamayı ve sanayinin problemlerine çözüm bulacak araştırmalar yapmayı hedef almaktadır.

Doktora programımız, özellikle ülkemizde giderek sayıları artan ARGE merkezlerinde faaliyet gösteren araştırmacıların, yürüttükleri ve yürütmek istedikleri projelerde, daha akademik ve bilinçli çözümler üretebilmeleri için kılavuzluk yapacaktır. Doktora programımız, Samsun özelinde özellikle biyomedikal, savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren firmalara, daha özgün, daha yenilikçi ürünler tasarlamayı ve bunun Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde uyumlu bir şekilde yapmayı, bu esnada uluslararası literatüre önemli katkılar sağlamayı hedef edinmiştir. Ayrıca Samsun Üniversitesi olarak, lisans seviyesinde roket çalışmalarında yakalanan başarıları, özellikle uzay çalışmaları başlığında daha özel projelerle doktora seviyesinde çıkarmak, önemli bir başka hedefimizdir.

Prof. Dr. Bahattin KANBER

A.B.D. Başkanı

Ders Müfredatı için Tıklayınız