Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Sayın Prof. Dr. Hüseyin DEMİR görevlendirilmiştir

Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Sayın Prof. Dr. Hüseyin DEMİR görevlendirilmiştir.

Samsun’da doğan Hüseyin DEMİR, 1989 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında İngiltere’de Galler Aberystwyth Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Hüseyin DEMİR, 1996 yılında yine İngiltere’de, Galler Glamorgan Üniversitesi’nde doktora tezini tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye’ye dönerek 1997 yılında Yrd. Doç. olarak göreve başlayıp, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) 2001 yılında Doçentlik unvanı alarak akademik kariyerine devam etmiştir.

2007 yılında Profesör olan Hüseyin DEMİR, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü Erasmus, Mevlana ve Farabi programları koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yönetim kurul üyeliği görevi ile birlikte OMÜ’de birçok komisyon ve kurullarda etkin görevler ifa etmiştir. 2012 yılında Alaçam MYO Müdürlüğü akabinde de 2014-2016 yılları arasında da OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Enstitü Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin DEMİR, daha sonra 2017 yılında YÖK tarafından (40/b) maddesi ile görevlendirildiği Gümüşhane Üniversitesi’nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanlığını yürütmüştür. Gümüşhane Üniversitesinde Dekanlık görevinin yanı sıra üniversiteyi temsilen Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Soruşturma Komisyonu-Komisyon Başkanlığı, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği görevlerini de başarı ile icra etmiştir.

2019 yılı Nisan ayında Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne atanan Prof. Dr. Hüseyin DEMİR, 2019 yılı Mayıs ayı itibari ile Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına görevlendirilmiştir.

Prof. Dr. Hüseyin DEMİR Uygulamalı Matematik, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Programlama/Matematiksel Modelleme, Algoritma Geliştirme ve Analizi konularında önemli akademik başarılar elde etmiş ve uzmanlık alanlarında birçok eser bırakmıştır. Ayrıca bu alanlarda birçok yüksek lisans ve doktora çalışmasına danışmanlık yaparak Akademi camiasına bilim insanları kazandırmıştır.

Akademik hayatı boyunca ilkeli, özverili çalışmalarıyla birçok başarıya imza atmış değerli hocamız, Sayın Prof. Dr. Hüseyin DEMİR’e yeni görevinde ve bundan sonraki hayatında Samsun Üniversitesi ailesi olarak başarılar dileriz.

25 Mayıs 2019