Dr. Öğretim Üyesi Hakan AVCI

Hakan AVCI
Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi, Temel Bilimler Bölümü
Eğitim: Ph. D. 1998, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi
Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Banach Cebirlerinde Homomorfizmlerin Bazı Spektral Özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Lorentz Uzaylarının Tensör Çarpımları Ve Çarpanlar Uzayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2003
Ofis Saati: Salı 14.00-15.00

Google Akademik, YÖKSİS CV