Hakkımızda…

2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayacak olan fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile kurulan Samsun Üniversitesinin ilk beş fakültesinden biridir.

Fakültemiz bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Temel Bilimler bölümleri olmak üzere altı bölüm bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Fakültemizde 4 profesör, 3 doçent ve 27 doktor öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültenin öncelikli amacı, şehrine, bölgesine, ülkesine ve bilim dünyasına nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bununla beraber öğrencilerin ve akademisyenlerin etkinliğini ve verimliliklerini arttırarak gelişimlerine sürekli katkı sağlamaktır.

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

24 Mayıs 2019