Tebrik Mesajı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri olan Sayın Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CEYLAN ile Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KALELİ, Doçent ünvanı almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik eder, bundan sonraki akademik çalışmalarında başarılar dileriz.

13 Temmuz 2021